Panzytrat 25000U cps.etd.50 II

Panzytrat 25000U cps.etd.50 II

Léčivý přípravek

Panzytrat se užívá u poruch trávení k náhradě pankreatických enzymů, kdy slinivka břišní nevytváří dostatečné množství enzymů k trávení potravy. Čtěte pozorně příbalový leták. více

412 Kč
Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop a na kamenných lékárnách se mohou lišit. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.

Skladem > 10 ks na e-shopu
nebo k rezervaci na lékárně.

Můžete mít zítra Doprava a termíny doručení
Osobní odběr zdarma v EUC Lékárnách

Zákazníci zakoupili také

Informace o produktu "Panzytrat 25000U cps.etd.50 II"

Co je Panzytrat a k čemu se užívá

Panzytrat patří do skupiny přípravků s obsahem enzymů slinivky břišní. Tyto enzymy se řadí k enzymům trávicím. Patří sem především lipáza, amyláza a proteáza. Lipáza štěpí tuky v potravě, amyláza štěpí škrob a proteáza štěpí bílkoviny.

Přípravek je ve formě tobolek obsahujících mikrotablety odolné vůči působení žaludeční šťávy. V žaludku jsou tobolky rozpuštěny, dojde k uvolnění mikrotablet a jejich smíchání s potravou v žaludku, aby tak byly enzymy účinně uvolněny až ve střevě a došlo zde k trávení potravy.

Přípravek se užívá u poruch trávení k náhradě pankreatických enzymů, kdy slinivka břišní nevytváří dostatečné množství enzymů k trávení potravy v důsledku těchto onemocnění či stavů:

  • cystická fibróza, což je vrozená porucha žláz s vnitřním vyměšováním, prvotně postihující především plíce (poruchy dýchání, opakované záněty při ucpávání průdušek hleny) a trávicí systém (poruchy trávení při nedostatečnosti slinivky břišní),
  • vleklý (chronický) zánět slinivky břišní nebo prodělaný záchvat akutního zánětu slinivky břišní,
  • stav po úplném nebo částečném chirurgickém odstranění slinivky břišní.

Poruchy trávení vyvolané nedostatečnou tvorbou trávicích enzymů ve slinivce břišní mohou zahrnovat nevolnost, nucení na zvracení nebo zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy či zácpu a nadměrnou přítomnost tuku ve stolici.

Přípravek se dále užívá u poruch trávení způsobených poruchou vylučování žluči či nedostatečným stykem enzymů s trávenou potravou, např. po operacích na žlučových cestách, žaludku nebo tenkém střevě, nebo u poruch trávení při blokádě ve vývodných cestách slinivky břišní do tenkého střeva (např. nádorem).

Přípravek se rovněž užívá u trávicích poruch ve stáří a v období rekonvalescence.

Tento léčivý přípravek užívejte, pouze pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění či stavů a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.

Panzytrat je vhodný pro dospělé, dospívající i pro děti. Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jak se Panzytrat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dávkování přípravku je individuální a dávka pro dostačující vstřebání tuků by měla být stanovena s přihlédnutím k množství a složení stravy a k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Jakékoli zvyšování či úprava dávky musí probíhat pod dohledem lékaře.

Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře.

Pacienti s cystickou fibrózou:

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

U kojenců (1-12 měsíců) je obvyklá doporučená dávka 400-800 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě.

U dětí (1-11 let), dospívajících (12-18 let) a dospělých je obvyklá doporučená dávka 500-4 000 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě.

Pacienti s dalšími stavy spojenými s nedostatečností slinivky břišní

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá doporučená dávka pro dospělé je 20 000 až 75 000 jednotek* lipázy během hlavního jídla (odpovídá 2 až 7 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 až 3 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000) a 10 000 až 25 000 jednotek* během svačiny (odpovídá 1 až 2 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 tobolce přípravku Panzytrat 25 000).

U kojenců (1-12 měsíců), dětí (1-11 let) a dospívajících je doporučená dávka 500 až 4 000 jednotek* lipázy na 1 g tuku ve stravě, což odpovídá 50 000 až 100 000 jednotkám* lipázy za den. Tato celková denní dávka odpovídá 5 až 10 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 za den, nebo 2 až 4 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000 za den. Váš lékař Vám sdělí, jakým způsobem máte tuto denní dávku rozdělit na jednotlivé dávky, které budete dítěti podávat v průběhu dne.

jednotka = jednotka podle Ph. Eur. (Evropský lékopis)

Způsob podání

Tobolky se užívají během jídla, s dostatečným množstvím tekutiny (např. ovocné šťávy). Pokud zapomenete užít tobolky během jídla, je nutné, abyste je užil(a) okamžitě po jídle. Tobolky se polykají celé, nekousejte je, nežvýkejte ani nedrťte.

Pokud máte obtíže s polykáním, je možno tobolku otevřít a obsah spolknout; obsah tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. Nebo může být obsah tobolky smíchán s malým množstvím měkké stravy, která se nemusí kousat (např. jogurt), nebo tekutiny (jako je pomerančový džus, jablkový džus nebo šťáva). Obsah tobolky spolkněte ihned s jídlem nebo tekutinou. Okamžité vypití sklenice vody nebo džusu po spolknutí jídla zajišťuje polknutí celé dávky přípravku. Je třeba dbát na to, aby přípravek nezůstal v ústech a nedošlo k podráždění sliznice v dutině ústní (viz také bod Upozornění a opatření). Nemíchejte obsah tobolky s alkalickou stravou nebo tekutinou (jako je mléko, zmrzlina, čaj).

Co Panzytrat obsahuje

Léčivou látkou je pankreatinum odpovídající:

Panzytrat 25000: lipasum 25000 j., amylasum alespoň 22500 j. a proteasum alespoň 1250 j.
Panzytrat 10000: lipasum 10000 j., amylasum alespoň 9000 j. a proteasum alespoň 500 j.

Pomocné látky:

Jádro mikrotablet: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva mikrotablet: kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl akrylátu 1:1 disperze 30%, triethyl-citrát, mastek, simetikonová emulze 30%, upravený montánní vosk.
Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), červený a černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát.

Jak Panzytrat vypadá a co obsahuje toto balení

Panzytrat 10000 jsou tvrdé enterosolventní želatinové tobolky o vel. 2 (hnědá neprůhledná horní část, bezbarvá průsvitná spodní část) obsahující šedobílé mikrotablety.

Panzytrat 25000 jsou tvrdé enterosolventní želatinové podlouhlé tobolky o vel. 0 (hnědá neprůhledná horní část, bezbarvá průsvitná spodní část) obsahující šedobílé mikrotablety

Panzytrat 10000 a 25000 jsou k dispozici v lahvičkách o obsahu 20, 50 a 100 tvrdých enterosolventních tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Značka Panzytrat
Výrobce NORDMARK
Kód produktu: MD337476
Druh zboží: Léčivý přípravek
Léková forma: Enterosolventní tvrdá tobolka
Indikační skupina: Digestiva, adsorbentia, acida
Kód PDK 3419760
Kód SUKL 218892
ATC skupina A09AA02
Farmakoterapeutická skupina ENZYMOVÉ PŘÍPRAVKY - MULTIENZYMOVÉ PŘÍPRAVKY (LIPASA, PROTEASA APOD.)