Piracetam AL 1200 por.tbl.flm.30x1200mg

Léčivý přípravek

Přípravek je určen k podpůrné léčbě příznaků organických onemocnění mozku v rámci léčby syndromu demence. Čtěte pozorně příbalový leták. více

Produkt není dostupný

Přípravek je určen k podpůrné léčbě příznaků organických onemocnění mozku v rámci léčby syndromu demence. Čtěte pozorně příbalový leták. více

mojeEUC
Stahujte aplikaci mojeEUC

Zákazníci také zakoupili

Informace o produktu:
"Piracetam AL 1200 por.tbl.flm.30x1200mg"

Co je přípravek Piracetam AL a k čemu se používá

Piracetam AL obsahuje léčivou látku piracetam. Tato látka příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí. U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje poznávací schopnosti.

Bez porady s lékařem se Piracetam AL používá u dospělých k léčbě příznaků psychoorganického syndromu. Psychoorganický syndrom je porucha mozkové činnosti, která se projevuje např. ztrátou paměti, poruchou pozornosti a nedostatkem energie.

U následujících onemocnění se Piracetam AL užívá pouze na doporučení lékaře:

  • kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů).

Děti

Piracetam AL se podává dětem pouze na doporučení lékaře:

  • k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí u vývojové dyslexie (porucha, při níž má dítě problémy se čtením, které nejsou způsobeny postižením inteligence).

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let.

Jak se přípravek Piracetam AL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Léčba příznaků psychoorganického syndromu u dospělých

Obvyklá denní dávka piracetamu je 2,4-4,8 g. Tato denní dávka odpovídá následujícímu dávkování:
Piracetam AL 800 mg: užívají se 1,5-3 tablety 2x denně nebo 1-2 tablety 3x denně. Neužívejte více než 6 tablet za den.
Piracetam AL 1200 mg: užívají se 1-2 tablety 2x denně. Neužívejte více než 4 tablety za den.

V následujících indikacích se Piracetam AL užívá pouze na doporučení lékaře. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Dávkování a délku léčby určí lékař.

Kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů)
Dávkování stanovuje lékař u každého pacienta individuálně. Denní dávka je na začátku léčby zpravidla 7,2 g piracetamu, tj. 9 tablet přípravku Piracetam AL 800 mg nebo 6 tablet přípravku Piracetam AL 1200 mg. Tato denní dávka se užívá rozdělena do 2-3 dílčích dávek. Denní dávka Vám bude lékařem postupně zvyšována (každé tři až čtyři dny) až do celkové denní dávky 24 g, která se opět užívá rozdělená do 2-3 dílčích dávek (tj. užívá se 12 g piracetamu 2x denně nebo 8 g piracetamu 3x denně). V případě akutních příhod Vám lékař dávku upraví.
Piracetam AL je třeba užívat, dokud přetrvávají příznaky Vašeho onemocnění.

Použití u dětí

Vývojová dyslexie
Doporučená dávka u dětí školního věku (od 8 let) a dospívajících je 3,2 g piracetamu denně, tj. 2 tablety přípravku Piracetam AL 800 mg 2x denně (ráno a večer) nebo 1 a 1/2 tablety přípravku Piracetam AL 1200 mg ráno a 1 tabletu přípravku Piracetam AL 1200 mg večer, obvykle po celou dobu školního roku.

Pacienti s poruchou funkce jater

Piracetam není metabolizován (přeměňován) v játrech. Úprava dávkování není při snížené funkci jater nutná.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Piracetam se vylučuje z těla výlučně ledvinami. Proto Vám podle míry poruchy funkce ledvin lékař dávku sníží.

Způsob podání

Piracetam AL užívejte s jídlem nebo bez jídla. Tablety polykejte celé nebo rozpůlené, bez rozkousání a zapíjejte je sklenicí tekutiny (např. vody).

Délka léčby

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů.
Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Co přípravek Piracetam AL obsahuje

Léčivou látkou je piracetamum.

Piracetam AL 800 mg potahované tablety
Jedna potahovaná tableta obsahuje piracetamum 800 mg.

Piracetam AL 1200 mg potahované tablety
Jedna potahovaná tableta obsahuje piracetamum 1200 mg.

Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety: povidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Potahová vrstva: makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30%, mastek, hypromelosa, dimetikonová emulze SE 4, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Piracetam AL vypadá a co obsahuje toto balení

Piracetam AL 800 mg potahované tablety:
Oválné, světle žluté potahované tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Piracetam AL 800 mg potahované tablety je balen v PVC/Al blistrech a je dostupný v těchto velikostech balení: 30, 50, 60, 100 a 120 potahovaných tablet.

Piracetam AL 1200 mg potahované tablety:
Oválné, světle žluté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Piracetam AL 1200 mg potahované tablety je balen v PVC/Al blistrech a je dostupný v těchto velikostech balení: 30, 60 a 120 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Značka AL
Výrobce STADA
Kód produktu: MD187704
Druh zboží: Léčivý přípravek
Léková forma: Potahovaná tableta
Indikační skupina: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
Kód PDK 4024773034914
Kód SUKL 64864
ATC skupina N06BX03
Farmakoterapeutická skupina JINÁ PSYCHOSTIMULANCIA A NOOTROPIKA - PIRACETAM
Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.