Niquitin Clear 14mg 14mg/24h tdr.emp.7

Léčivý přípravek

Přípravek k odvykání kouření, obsahuje nikotin, na který jsou kuřáci zvyklí z cigaret. Tento typ léčby se nazývá nikotinová substituční terapie. Čtěte pozorně příbalový leták. více

Dočasně nedostupné

492 Kč

Přípravek k odvykání kouření, obsahuje nikotin, na který jsou kuřáci zvyklí z cigaret. Tento typ léčby se nazývá nikotinová substituční terapie. Čtěte pozorně příbalový leták. více

Prosím informujte mne, jakmile produkt bude opět k dispozici.

Vyplněním svých údajů do formuláře a kliknutím na tlačítko "Pokračovat" berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

mojeEUC
Stahujte aplikaci mojeEUC

Doporučujeme

Informace o produktu:
"Niquitin Clear 14mg 14mg/24h tdr.emp.7"

Co je NiQuitin Clear a k čemu se používá

NiQuitin Clear jsou přípravky k odvykání kouření a to tím, že nahrazují nikotin, na který jste zvyklí z cigaret. Závislost na kouření je totiž způsobena nikotinem obsaženým v cigaretách. Tento typ léčby se nazývá nikotinová substituční terapie (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

NiQuitin Clear je měkká obdélníková průhledná vícevrstevná náplast se zaoblenými rohy.

Obsahuje nikotin, který je v ní rovnoměrně rozptýlen a po nalepení náplasti se z ní postupně uvolňuje v určitém množství, které se vstřebává kůží. Množství nikotinu uvolněné z náplasti je nižší než množství z cigaret. Náplasti přípravku NiQuitin Clear zmírňují touhu po kouření a odstraňují nepříjemné příznaky při přerušení kouření (jako jsou podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neklid a poruchy koncentrace). Tím vám pomáhají odolat nutkání kouřit. Používají se jako součást odvykací kúry. Protože NiQuitin Clear neobsahuje dehet ani kysličník uhelnatý z cigaretového kouře, nemá takové zdravotní riziko jako má kouření tabáku. Náplasti přípravku NiQuitin Clear mohou být používány samostatně nebo v kombinaci s orálním přípravkem NiQuitin 1,5 mg/2 mg/4 mg minipastilky / pastilky / žvýkačky (viz bod 3: Jak se NiQuitin Clear používá) u kuřáků, u kterých znovu začali kouřit po předchozí substituční terapii, nebo když použití jednoho přípravku nestačí k ovládání touhy po nikotinu. Pokud kouříte 10 a více cigaret denně, můžete okamžitě zahájit léčbu přípravkem NiQuitin Clear náplasti v kombinaci s jakýmkoliv orálním přípravkem NiQuitin. (viz bod 3).

Přípravek se používá jako podpora odvykání kouření u dospělých kuřáků.

Pokud se do 10 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jak se NiQuitin Clear používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podstupujete-li odvykací kúru kouření a používáte náplasti přípravku NiQuitin Clear, je důležité, abyste přestal(a) kouřit. Kouření byť jen jedné cigarety snižuje šanci na úspěch.

V některých případech může být k potlačení náhlé chuti na cigaretu vhodné použití orálních forem nikotinové substituční terapie (jako jsou pastilky, minipastilky nebo žvýkačky) v kombinaci s náplastmi přípravku NiQuitin Clear. Kouření při současné léčbě náplastmi přípravku NiQuitin Clear zvýrazňuje nežádoucí účinky spojené s přerušením kouření.

Náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou používat buď samostatně nebo v kombinaci s přípravky NiQuitin 1,5 mg/2 mg/4 mg minipastilky / pastilky / žvýkačky.

Dospělí včetně starších osob:

Kouříte-li více než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 1, NiQuitin Clear 21 mg/24 h transdermální náplast po dobu prvních 6 týdnů.
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg/24 h transdermální náplast po dobu následujících 2 týdnů.
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg/24 h transdermální náplast po dobu posledních 2 týdnů.

Kouříte-li méně než 10 cigaret denně platí následující postup:
Fáze 2, NiQuitin Clear 14 mg/24 h transdermální náplast po dobu prvních 6 týdnů.
Fáze 3, NiQuitin Clear 7 mg/24 h transdermální náplast po dobu posledních 2 týdnů.

Je důležité dodržet sestupný dávkovací program až do konce odvykací kúry. Zvýší se tím šance na úspěch léčby. Náplasti nepoužívejte déle než deset po sobě následujících týdnů.

V případě, že začnete znovu kouřit, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jak dosáhnout lepších výsledků při dalším použití náplastí NiQuitin Clear.

Kombinovaná terapie

Pokud pociťujete silnou chuť si zakouřit, kombinovaná terapie transdermálních náplastí a orálních forem nikotinu Vám poskytne větší šanci přestat s kouřením než samotné náplasti.

Doporučené dávkování probíhá ve stejných krocích, jak je uvedeno výše. Užijte pastilku / minipastilku / žvýkačku přípravku NiQuitin, jakmile pocítíte náhlou chuť na cigaretu - doporučuje se průměrně 5-6 kusů denně.  Neužívejte více než 15 kusů pastilek / minipastilek / žvýkaček přípravku NiQuitin 1,5 mg/2 mg za 24 hodin. Pokud užíváte NiQuitin 4 mg minipastilky / pastilky / žvýkačky, nemáte užívat více jak 10 kusů za 24 hodin.

V užívání pastilek / minipastilek / žvýkaček přípravku NiQuitin máte pokračovat po dobu 2-3 měsíců. Až pocítíte menší chuť na nikotin, začněte dávkování postupně snižovat. Jakmile denní užívání snížíte na 1-2 dávky, používání má být ukončeno.

Kuřáci kouřící více než 10 cigaret denně

Doba Náplasti Pastilky / minipastilky / žvýkačky NiQuitin
Krok 1: 6 týdnů NiQuitin Clear 21 mg/24 h 5-6 kusů* denně**
Krok 2: 2 týdny NiQuitin Clear 14 mg/24 h Pokračujte v užívání pastilek / minipastilek / žvýkaček dle potřeby**
Krok 3: 2 týdny NiQuitin Clear 7 mg/24 h Pokračujte v užívání pastilek / minipastilek / žvýkaček dle potřeby**
Po 10 týdnech Přestaňte používat náplasti NiQuitin Clear Postupně snižujte počet pastilek / minipastilek / žvýkaček. Jakmile denní užívání snížíte na 1-2 kusy, léčba má být ukončena.

* Dávka 4 mg orálně po dobu prvních 6 týdnů, pokud kouříte více než 20 cigaret denně. Potom přejděte na slabší orální dávku.

Slabí kuřáci (kouřící méně než 10 cigaret denně)

Doba Náplasti Pastilky/minipastilky/žvýkačky NiQuitin
Krok 1: 6 týdnů NiQuitin Clear 14 mg/24 h 5-6 kusů* denně**
Krok 2: 2 týdny NiQuitin Clear 7 mg/24 h Pokračujte v užívání pastilek / minipastilek / žvýkaček dle potřeby**
Po 8 týdnech Přestaňte používat náplasti NiQuitin Clear Postupně snižujte počet pastilek / minipastilek / žvýkaček. Jakmile denní užívání snížíte na 1-2 kusy, léčba má být ukončena.

** Nepoužívejte více než 15 kusů NiQuitin 1,5 mg/2 mg pastilky / minipastilky / žvýkačky za 24 hodin. Nepoužívejte více než 10 kusů NiQuitin 4 mg pastilky / minipastilky / žvýkačky za 24 hodin.

Doba léčby přípravkem NiQuitin Clear nemá přesáhnout 10 týdnů. Pokud máte pocit, že je potřebujete používat delší dobu, abyste přestali kouřit, poraďte se se svým lékařem. Další informace, jako je maximální doba trvání léčby nebo maximální dávka, naleznete v příbalovém informaci pro uživatele, který jste obdržel(a) se svými pastilkami / minipastilkami / žvýkačkami NiQuitin.

Jak a kam přiložit náplast?

Náplast přilepte na čisté, suché místo na kůži bez ochlupení nebo jen málo ochlupenou a zkontrolujte, zda pevně drží na kůži. Vyhněte se místům, kde kůže vytváří záhyby nebo se pohybuje (např. nad klouby). Rovněž vynechejte místa, kde je kůže zarudlá, poraněná nebo podrážděná.

  • Nevyndávejte náplast z uzavřeného ochranného sáčku dříve, než jste připraven(a) ji přilepit.
  • Sáček otevřete odstřižením jeho okraje podél přerušované čáry. Dbejte, aby nedošlo k poškození náplasti.
  • Opatrně vyjměte náplast. Průhledná ochranná vrstva kryje lepivou stranu náplasti. Tato strana náplasti se nalepí na kůži.
  • Náplast držte lepivou stranou k sobě. Odstraňte polovinu ochranné vrstvy od středu ke kraji. Držte náplast za okraj a sejměte zbylou polovinu ochranné vrstvy, lepivé vrstvy se dotýkejte co nejméně.
  • Ihned přiložte náplast přípravku NiQuitin Clear lepivou stranou na kůži a pevně ji přitlačte dlaní po dobu 10 sekund. Zkontrolujte, zda je náplast dobře přilepena, zejména na okrajích.
  • Při přikládání náplasti se nedotýkejte očí a nosu. Po nalepení si vždy umyjte ruce pouze vodou. Nepoužívejte mýdlo, může zvýšit vstřebávání nikotinu.
  • Voda nepoškodí náplast přípravku NiQuitin Clear, pokud je dobře nalepena. S náplastí přípravku NiQuitin Clear se můžete krátce koupat, plavat nebo sprchovat.

Jak měnit náplasti?

Nová náplast se přikládá jednou denně vždy ve stejnou dobu, nejlépe krátce po probuzení. Náplast ponechejte na místě 24 hodin. Pro nalepení nové náplasti zvolte vždy jiné místo na kůži. Na stejné místo lze náplast přiložit nejdříve za 7 dní.

Odstraněnou použitou náplast přeložte v polovině lepivou stranou dovnitř, vložte ji do sáčku, ze kterého jste právě vyndal(a) novou náplast. Sáček s použitou náplastí vyhoďte tak, aby byl z dohledu a dosahu dětí. V případě, že jste zapomněl(a) vyměnit náplast v obvyklou dobu, vyměňte ji co nejdříve a pokračujte v původním časovém schématu.

NiQuitin Clear náplast drží na kůži u většiny osob velmi dobře. Někdy dojde k odlepení náplasti. Je-li to během dne, přilepte si novou náplast na jiné suché, očištěné místo.

Pokračujte v původním časovém schématu.

Pokud Vám to vyhovuje, můžete náplast odstranit před spaním (asi po 16 hodinách) a novou náplast si nalepit po probuzení. Odstranění náplasti po 16 hodinách však snižuje účinek náplasti na chuť kouřit po probuzení.

Při náhodném použití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Co transdermální náplast přípravku NiQuitin Clear obsahuje

NiQuitin Clear 7 mg/24 h transdermální náplast: Jedna náplast obsahuje nicotinum 36 mg, 7 mg se uvolní během 24 hodin.
NiQuitin Clear 14 mg/24 h transdermální náplast: Jedna náplast obsahuje nicotinum78 mg, 14 mg se uvolní během 24 hodin.
NiQuitin Clear 21 mg/24 h transdermální náplast: Jedna náplast obsahuje nicotinum 114 mg, 21 mg se uvolní během 24 hodin.

Pomocné látky: kopolymer ethylenu s vinyl-acetátem, polyesterová laminátová folie polyethylen vysoké hustoty, adhezivní polyisobutenová vrstva, složená polyesterová folie a bílý inkoust.

Každá náplast je samostatně uložená v zataveném sáčku.

Velikost balení: 7 a 14 náplastí v krabičce.

Značka Niquitin
Výrobce FAMAR
Kód produktu: MD345039
Druh zboží: Léčivý přípravek
Léková forma: Transdermální náplast
Indikační skupina: Varia
Kód PDK 3268100
Kód SUKL 209773
ATC skupina N07BA01
Farmakoterapeutická skupina LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU - NIKOTIN
Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.