Nicorette Invisipatch 15mg/16h tdr.emp.7 I

Nicorette Invisipatch 15mg/16h tdr.emp.7 I

Léčivý přípravek

Transdermální náplast Nicorette invisipatch pomáhá zmírnit chuť na cigaretu a abstinenční příznaky. Diskrétní náplast dodává nikotin v průběhu dne, kdy bývá nejtěžší odolat chuti na cigaretu. Působí po dobu 16 hodin. Balení obsahuje 7 ks náplastí. Čtěte pozorně příbalový leták. více

Skladem > 10 ks

441 Kč 439 Kč

Transdermální náplast Nicorette invisipatch pomáhá zmírnit chuť na cigaretu a abstinenční příznaky. Diskrétní náplast dodává nikotin v průběhu dne, kdy bývá nejtěžší odolat chuti na cigaretu. Působí po dobu 16 hodin. Balení obsahuje 7 ks náplastí. Čtěte pozorně příbalový leták. více

mojeEUC
Stahujte aplikaci mojeEUC
Můžete mít v úterý 7.2. Doprava a předpokládané termíny doručení
Osobní odběr zdarma při nákupu nad 199 Kč v EUC Lékárnách

Zákazníci také zakoupili

Informace o produktu:
"Nicorette Invisipatch 15mg/16h tdr.emp.7 I"

Co je přípravek Nicorette invisipatch a k čemu se používá

Nicorette invisipatch je přípravek, který pomáhá přestat s kouřením.

Přípravek Nicorette invisipatch je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což pomáhá motivovaným kuřákům přestat kouřit.

Pokud přestanete kouřit a Vašemu tělu dodávat nikotin z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette invisipatch můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - pomocí náplasti Nicorette invisipatch budete nadále dodávat svému tělu malá množství nikotinu v jeho čisté formě, což nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením.

Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku.
Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují Vaši naději na úspěch.
Je-li to možné, používejte přípravek jako součást programu na ukončení kouření.

Pokud přípravek používáte dle doporučení, Nicorette invisipatch Vám pomůže kontrolovat případné zvýšení tělesné hmotnosti po ukončení kouření.

Jak se přípravek Nicorette invisipatch používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte maximální dávku.

Během léčby přípravkem Nicorette invisipatch vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) úplně kouřit.

Přípravek Nicorette invisipatch může být používán samostatně nebo v kombinaci buď s přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla posuzována. Přípravek Nicorette invisipatch nesmí být používán dětmi a dospívajícími do 18 let.

Dospělí (včetně starších pacientů)

Léčba pouze pomocí náplastí
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch trvá obvykle 12 týdnů. Většinou je zahájena náplastmi s vyšším obsahem nikotinu a postupně přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolné snižování až úplné ukončení kouření.

Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch napodobuje kolísání hladiny nikotinu v krevní plazmě, jaké je pozorováno u kuřáků, u kterých nedochází k žádnému dodání nikotinu během spánku. Nikotin uvolňovaný v průběhu léčby z náplastí Nicorette invisipatch, které se nalepují pouze během aktivní části dne (působí po dobu 16 hodin), nevyvolává poruchy spánku, které lze pozorovat u pacientů, kterým je nikotin dodáván během spánku.

Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti rovnající se 6 nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 25 mg/16 h (jedna náplast jednou denně) viz tabulka č. 1.
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech. Proto se má další 2 týdny používat Nicorette invisipatch 15 mg/16 h (jedna náplast jednou denně) a následující 2 týdny Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně).

Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti nižší než 6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 15 mg/16 h (jedna náplast jednou denně) viz tabulka č. 2.
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech. Proto se má další 4 týdny používat Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně - krok č. 3, viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 1) Dávkovací schéma pro kuřáky s vysokým stupněm závislosti na nikotinu

Dávkování Délka léčby
Krok 1 Nicorette invisipatch 25 mg/16 h jedna náplast jednou denně prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Krok 2 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně následující 2 týdny
Krok 3 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně poslední 2 týdny

Tabulka č. 2) Dávkovací schéma pro kuřáky s nižším stupněm závislosti na nikotinu

Dávkování Délka léčby
Krok 1 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Krok 2 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně následující 4 týdny

Používání náplastí po dobu delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat přípravek déle, než je doporučeno, abyste se vyvaroval(a) návratu ke kouření, poraďte se s lékařem.

Léčba náplastí v kombinaci buď s přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka:

Pokud pociťujete, že se u Vás objevuje nutkání na cigaretu i při používání léčivých přípravků s nikotinem, můžete náplasti Nicorette invisipatch používat v kombinaci buď s přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka.

Před použitím léčivého přípravku Nicorette, který budete používat s náplastí, si přečtěte jeho příbalovou informaci. Příbalová informace je vložena v každém balení přípravku.

Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti rovnající se 6 nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu s náplastmi Nicorette invisipatch 25 mg/16 h (jedna náplast denně) v kombinaci buď s přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka tak, jak je uvedeno v tabulce 3.
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má dávka nikotinu obsaženého v náplastech postupně snižovat. Proto se mají po 2 týdny používat náplasti Nicorette invisipatch 15 mg/16 h (jedna náplast denně) a následně také po 2 týdny náplasti Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast denně). Dávky přípravku Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo přípravku Nicorette Spray 1 mg/dávka při kombinované léčbě s náplastmi jsou uvedeny v tabulce 3.

Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti nižší než 6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 15 mg/16 h (jedna náplast denně) v kombinaci buď s přípravkem Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo s přípravkem Nicorette Spray 1 mg/dávka tak, jak je uvedeno v tabulce 4.
Počáteční léčba má trvat 8 týdnů.

Po 8 týdnech se má dávka nikotinu obsaženého v náplastech postupně snižovat. Proto se mají po 4 týdny používat náplasti Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast denně) viz tabulka 4. Dávky přípravku Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg nebo přípravku Nicorette Spray 1 mg/dávka při kombinované léčbě s náplastmi jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 3) Dávkovací schéma pro kombinovanou léčbu kuřáků s vysokým stupněm závislosti na nikotinu

Doba léčby
Krok 1: prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Jedna náplast Nicorette invisipatch 25 mg/16 h denně.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby. Obvykle 5 až 6 léčivých žvýkacích gum denně (maximálně 16 léčivých žvýkacích gum denně).
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby. Vstříkněte nejprve jednou a pokud nutkání na cigaretu nezmizí během několika minut, vstříkněte podruhé.
Pokud byly potřebné 2 vstřiky, mohou být následující dávky aplikovány jako 2 vstřiky po sobě. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období.
Od týdne 7 začněte snižovat počet vstřiků za den.

Doba léčby
Krok 2: následující 2 týdny
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Jedna náplast Nicorette invisipatch 15 mg/16 h denně.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby (maximálně 16 léčivých žvýkacích gum denně).
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby, ale pokračujte ve snižování. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinového období.

Doba léčby
Krok 3: poslední 2 týdny
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Jedna náplast Nicorette invisipatch 10 mg/16 h denně.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby (maximálně 16 léčivých žvýkacích gum denně).
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby, ale pokračujte ve snižování. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období.

Doba léčby
Po 12 týdnech
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Používání náplastí déle než 6 měsíců se obecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat tento léčivý přípravek déle, než se doporučuje, abyste nezačali znovu kouřit, poraďte se svým lékařem.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby, ale snižujte počet léčivých žvýkacích gum. Léčba má být ukončena, když je dávka snížena na 1-2 léčivé žvýkací gumy denně. Nepoužívejte více než 16 léčivých žvýkacích gum za den. Poraďte se s lékařem, pokud máte potřebu používat Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg déle než 12 měsíců.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Poraďte se s lékařem, pokud máte potřebu používat Nicorette Spray 1 mg/dávka déle než 6 měsíců. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období.

Tabulka 4) Dávkovací schéma pro kombinovanou léčbu kuřáků s nižším stupněm závislosti na nikotinu

Doba léčby
Krok 1: prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Jedna náplast Nicorette invisipatch 15 mg/16 h denně.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby. Obvykle 5 až 6 léčivých žvýkacích gum denně (maximálně 16 léčivých žvýkacích gum denně).
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby. Vstříkněte nejprve jednou a pokud nutkání na cigaretu nezmizí během několika minut, vstříkněte podruhé. Pokud byly potřebné 2 vstřiky, mohou být následující dávky aplikovány jako 2 vstřiky po sobě. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období. Od týdne 7 začněte snižovat počet vstřiků za den.

Doba léčby
Krok 2: následující 2 týdny
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Jedna náplast Nicorette invisipatch 10 mg/16 h denně.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby (maximálně 16 léčivých žvýkacích gum denně).
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby, ale pokračujte ve snižování. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období.

Doba léčby
Po 12 týdnech
Dávka náplastí Nicorette invisipatch
Používání náplastí déle než 6 měsíců se obecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat tento léčivý přípravek déle, než se doporučuje, abyste nezačali znovu kouřit, poraďte se svým lékařem.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Classic/Freshfruit/Icemint Gum 2 mg
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Podle potřeby, ale snižujte počet léčivých žvýkacích gum. Léčba má být ukončena, když je dávka snížena na 1-2 léčivé žvýkací gumy denně. Nepoužívejte více než 16 léčivých žvýkacích gum za den. Poraďte se s lékařem, pokud máte potřebu používat Nicorette Classic/Fresfruit/Icemint Gum 2 mg déle než 12 měsíců.
Doplňující léčivý přípravek
Může být používán jeden z následujících léčivých přípravků
Nicorette Spray 1 mg/dávka
Denní dávka doplňujícího léčivého přípravku v kombinaci s náplastmi
Poraďte se s lékařem, pokud máte potřebu používat Nicorette Spray 1 mg/dávka déle než 6 měsíců. Nepoužívejte více než 2 vstřiky najednou nebo více než 2 střiky za hodinu během 16 hodin. Maximální dávka je 32 vstřiků během 16 hodin za jakékoli 24hodinové období.

Způsob podání

Nalepujte denně pouze jednu náplast na čistou a suchou pokožku bez ochlupení (např. oblast kyčle, rameno, hruď atd.) tak, aby bylo možné každý den místo aplikace obměnit a předejít tak možnému podráždění kůže. Aby náplast dokonale přilnula, zvolenou oblast není vhodné ošetřovat kosmetickými přípravky, tělovými mléky, zasypávat atd. Náplast je nejvhodnější přilepit ihned ráno po probuzení a sejmout večer před spaním tak, aby bylo umožněno působení l6 hodin, což vystihuje potřeby kuřáka a zachovává jeho nerušený spánek.

  1. Před nalepením náplasti si umyjte ruce.
  2. K otevření sáčku použijte nůžky a sáček prostřihněte v místě označení. Náplast nalepte na čistou a suchou neporušenou pokožku bez ochlupení (např. oblasti kyčle, rameno nebo hruď).
  3. Jeden díl stříbrné hliníkové vrstvy náplasti oddělte, nedotýkejte se však pokud možno lepící části náplasti prsty!
  4. Přitiskněte náplast lepící stranou na pokožku a odstraňte zbývající část stříbrné hliníkové vrstvy.
  5. Přitlačte náplast pevně na pokožku dlaní nebo prsty.
  6. Uhlaďte celou plochu náplasti konečky prstů, abyste zajistili její dokonalé přilnutí.

Při chybném přiložení nebo odlepení náplasti použijte novou náplast. Náplast nenechávejte působit přes noc, resp. déle než 16 hodin! Použité náplasti po odlepení bezpečně zlikvidujte.

V případě, že nedopatřením zapomenete na noc náplast odlepit, můžete ráno po odlepení zapomenuté náplasti pokračovat v léčbě s novou odpovídající náplastí bez přestávky.

Co přípravek Nicorette invisipatch obsahuje

Léčivou látkou je nicotinum. Jedna 10 mg náplast o ploše 9,0 cm2 obsahuje nicotinum 15,75 mg, jedna 15 mg náplast o ploše 13,5 cm2 obsahuje nicotinum 23,62 mg, jedna 25 mg náplast o ploše 22,5 cm2 obsahuje nicotinum 39,37 mg.

Obsah nikotinu v jedné náplasti je 1,75 mg/cm2.

Dalšími pomocnými látkami jsou:
Vrstva obsahující nikotin: polyethylentereftalátový (PET) film, triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer.
Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový roztok, hydroxid draselný, sodná sůl kroskarmelózy, aluminium-acetylacetonát.
Uvolňovací vložka: polyethylentereftalátový (PET) film, z jedné strany potažený hliníkem, z obou stran potažený silikonem.

Jak přípravek Nicorette invisipatch vypadá a co obsahuje toto balení

Béžová, poloprůhledná, obdélníková náplast s kulatými rohy potištěná světle hnědým inkoustem "Nicorette" a umístěná na lehce odstranitelné vrstvě potažené hliníkem a silikonem. Náplast se skládá z vrstvy obsahující nikotin a z adhezivní (akrylátové) vrstvy.

Náplasti jsou zataveny ve vícevrstevném sáčku. Sáčky jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí.
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí.
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h: 7, 14 náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Značka Nicorette
Výrobce JOHNSON
Kód produktu: MD187500
Druh zboží: Léčivý přípravek
Léková forma: Transdermální náplast
Indikační skupina: Varia
Kód PDK 2252915
Kód SUKL 136129
ATC skupina N07BA01
Farmakoterapeutická skupina LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU - NIKOTIN
Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.